Polityka prywatności oraz klauzula o ochronie danych osobowych

RODO – klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie ARTSAW Marek Osmański

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ARTSAW Marek Osmański, adres: 30-426 Kraków, ulica Gajowa nr 16, nr telefonu 503 - 028 – 472, adres e-mail: bok@pily-tasmowe.pl (dalej jako „ADO”). 2. Podstawowym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Pani/Pana zamówień. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: - niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą, - wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami, - wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi, - realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy ARTSAW Marek Osmański, a w szczególności: dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji. 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są: - upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy ARTSAW Marek Osmański, - podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy ARTSAW Marek Osmański, - podmioty prowadzący działalność pocztową lub kurierską, - podmioty prowadzący działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz, - podmioty współpracujący z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych, - podmioty prowadzący działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych, - instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, a także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej. 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kraków, dnia: 24.05.2018 r. Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies tworzone podczas korzystania z naszej strony Niniejsze powiadomienie wyjaśnia, „czym są pliki cookies” oraz podaje rodzaje plików cookie używanych przez naszą stronę www

Czym są pliki cookies? Plik cookie, czyli „ciasteczko”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.

Czy nasza strona korzysta z plików cookies? Tak. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia działania witryny oraz oferowania użytkownikom różnych usług i funkcji. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookies; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych na stronie www.

Z jakiego rodzaju plików cookies korzystają nasze strony www? Niezbędne pliki cookies. Te pliki cookies są konieczne do identyfikacji użytkownika. Do przykładów funkcji pełnionych przez takie pliki należy zapisanie unikalnego Id użytkownika.

Funkcjonalne pliki cookies. Tego rodzaju pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika w celu świadczenia usług na jego rzecz. Na przykład funkcjonalne pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać ustawienia właściwe dla użytkownika, takie jak dane podane przez użytkownika.

Pliki cookies służące do analiz Te pliki cookies pozwalają nam zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny i dzięki temu ulepszać działanie i strukturę witryny. Te pliki cookies mogą być przekazane naszemu dostawcy narzędzi analitycznych, ale są używane wyłącznie w celach związanych z działaniem naszych witryn internetowych.

W jaki sposób mogę wyłączyć lub usunąć pliki cookies? Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych łączy. Internet Explorer Firefox Google Chrome Safari Opera

Dobór podziałki

Tabela doboru podziałki

więcej

100% Oryginal

Oferowane bimetaliczne piły taśmowe ARTSAW produkowane są w Niemczech w oparciu o doświadczenie zdobyte w trakcie kilkudziesięcioletniej produkcji

Formy płatności

Płatność za pobraniem, przelewem lub karta płatniczą.

Płatność Payu

więcej

Dostawa

Każdy zakupiony produkt dostarczamy kurierem FedEx

Dostawa FedEx

więcej